Jak stopy procentowe wpływają na wysokość rat kredytu?

Niedawne podwyżki kursu franka szwajcarskiego i euro spowodowały, że polskie banki praktycznie zaprzestały udzielania kredytów w walutach obcych. Dostępne są jedynie pożyczki w złotówkach. Kredyty wzięte w polskiej walucie są oprocentowane zgodnie z wysokością stóp procentowych NBP oraz marży banku. Marża jest czynnikiem stałym, natomiast poziom stóp procentowych jest ustalany co miesiąc mogą one zostać obniżone, podniesione lub niezmienione w zależności od koniunktury i wysokości inflacji.

Każdy spadek stóp procentowych obniża ratę kredytu, a każdy ich wzrost sprawia, że kredytobiorca jest zmuszony do płacenia wyższego zobowiązania miesięcznego. Zmiana ich poziomu nie oznacza jednak automatycznej zmiany wartości płaconej raty. Banki obliczają bowiem wysokość stóp procentowych za pomocą stawek wibor 3m, wibor 6m lub wibor 12m. Najpopularniejszą stawką jest wibor 3m. Korzystanie z niej oznacza, że raty są wyliczane na nowo co kwartał na podstawie średniej stawki stóp procentowych z trzech miesięcy poprzedzających dany okres. Wibor 6m i wibor 12m oblicza się analogicznie, jednak obejmują one okres 6 miesięcy i jednego roku.

Stawka wibor 3m jest najlepsza w przypadku częstych obniżek stóp procentowych. Kredytobiorca odczuwa wtedy najszybciej, że jego raty są coraz niższe. Jeżeli jednak stopy procentowe rosną, stawki wibor 6m i wibor 12m mogą nas uchronić przed szybkimi podwyżkami comiesięcznego zobowiązania. Może się okazać, że zanim odczujemy skutki wzrostu stóp, zostaną one ponownie obniżone.

Należy pamiętać, że nie ma uniwersalnej zasady dotyczącej wyboru stawki wibor. Niektóre banki nie dają klientom swobody i są oni zmuszeni do akceptacji określonej z góry stawki. Jeżeli jednak możemy sami podjąć decyzję, powinniśmy pokierować się stanem gospodarki, prognozami dotyczącymi zmian poziomu stóp procentowych oraz okresem, na który zamierzamy wziąć kredyt. Tylko dokładne przeanalizowanie wszystkich czynników pozwoli nam na podjęcie dobrej decyzji.

Dodaj komentarz